Ett hus att spela hasardspel i är något vi alla idag kallar för casino. En gång i tiden fanns dock inget casino. De som spelade spel om pengar på turen fick helt enkelt samlas i sina egna hus eller på marknader. Italien var det första landet att se potentialen med ett casino, men de var inte landet som uppfann idén. Saloonerna i Vilda Västern var de som skapade idén om ett ställe att samlas på för att spela hasardspel. Dock utvecklades inte idén där då hasardspelandet enbart skedde mellan bovar och banditer på saloonerna och även bordeller.

Vilda Västern till Italien
Från att ha spelats på ställen så som bordeller till att finnas i alla länder världen över ? casino har gjort en stor resa. Idén om en mötesplats för hasardspelsintresserade färdades över vattnet och blev orsaken till att många villor blev just det, en mötesplats. Dessa mötesplatser hade inga spel att erbjuda besökarna, istället var det upp till besökarna att ta med sig spelet de ville spela.

Casa betyder hus på italienska. Casino är en utveckling av ordet och ska ha tagit inspiration från casa och plaza, en större villa ? lite finare villa.

I och med att intresset för mötesplatsen ökade desto fler spel började finnas på mötesplatsen och tillslut bildades casinot. Italien var långt före resten av världen. När grannländer i Europa började snappa upp på idén var ett casino gamla nyheter för Italien. Men när nyheten om casino väl spreds i Europa så spred den sig fort och snart hade alla länder ett casino.

Olagligt och förbjudet
I och med att casinos introducerades så skapades även nya problem så väl som möjligheter. Spelare blev spelberoende, fick sämre ekonomi och sociala problem. Två länder som valde att på grund av detta göra båda casino och hasardspel olagligt var Sverige och Amerika. När casino blev olagligt och lokalerna stängde ner flyttade spelandet till ljusskyggare kvarter. Casinos byggdes upp i privatägda lokaler, som ägdes av kriminella ligor, och spelandet spårade ut. Därför blev det återigen lagligt i både Sverige och Amerika men denna gång reglerades spelandet och hjälp för spelberoende inrättades.

Idag är det förbjudet att ha online casinos i Sverige då detta inte går att reglera. Det är däremot inte förbjudet att spela på online casinos. Samma företag äger även Sveriges fyra landbaserade casinos för att enklare kunna bedöma och hjälpa marknaden.